کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:XE20SSD -


CPU: 1Core2000MHZ
Ram: 1024MB
H.D.D:20GBSSD
Connection: 1 Gbit/s-Port
Guaranteed Bandwidth: 1000Mbit/s~
Traffic: 3TB
OS:Windows,Linux,MikroTik, Etc,


قیمت: 585000 ریالXE40SSD -


CPU: 2Core4000MHZ
Ram: 2GB
H.D.D:40GBSSD
Connection: 1 Gbit/s-Port
Guaranteed Bandwidth: 1000Mbit/s~
Traffic: 3TB
OS:Windows,Linux,MikroTik, Etc,


قیمت: 1170000 ریالXE80SSD -


CPU: 4Core8000MHZ
Ram: 4GB
H.D.D:80GBSSD
Connection: 1 Gbit/s-Port
Guaranteed Bandwidth: 1000Mbit/s~
Traffic: 3TB
OS:Windows,Linux,MikroTik, Etc,


قیمت: 2340000 ریالSecure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.205.251.237) وارد شده است.